Jubileuszowa pielgrzymka głuchych do Kałkowa 2.07.2022

793

W pierwszą sobotę lipca 2022 r. odbyła się jubileuszowa pielgrzymka głuchych z całej Polski do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie. Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Filinowicz z Wrocławia, który od tego roku pełni funkcję Krajowego Duszpasterza Niesłyszących.

Po Mszy św. ks. Tomasz poświęcił pomnik śp. ks. inf. Czesławą Wali i poprowadził modlitwę przy grobie księdza infułata. Potem popiersie zostało przeniesione do kaplicy Głuchych w Golgocie. Tam głusi poprowadzili modlitwę Litanią do św. Filipa Smaldone.