IV etap znoszenia obostrzeń (od 30 maja)

104

Od 30 maja zostaje zniesiony limit wiernych uczestniczących w sprawowanej liturgii.
Zapraszamy do naszych kościołów