Z książki siostry Prisca Corrado: Polska 18-25 kwietnia 2012 r.,

803

„San Filippo Smaldone. Apostolo dei Sordi” [Św. Filip Smaldone. Apostoł Głuchych]
Redakcja: s. Prisca Corrado
Rzym 2016