Ogłoszenie o uczestnictwie w nabożeństwach (21.03.2020)

552

Ważne informacje dotyczące głuchych w diecezji sandomierskiej: 1. dyspensa od Mszy św. niedzielnej, 2. zmiana terminu spowiedzi św. wielkanocnej, 3. odwołane święcenie pokarmów na stół wielkanocny