Legenda o św. Krzysztofie (w języku migowym, napisy polskie i włoskie)

1140

Legenda o św. Krzysztofie, ze „Złotej Legendy” Jakuba de Voragine
Czyta: Kazimiera Drzymała
Miga: Ks. Stanisław Gurba
ⓒ Telewizja Providentia