Czwartek, 1 tygodnia Adwentu – ks. Tomasz Filinowicz (archidiecezja wrocławska)

415