Dlaczego nie jestem osobą głuchoniemą?

2409

Głuchy, głuchoniemy, słabosłyszący, niesłyszący – które określenie jest poprawne? Choć słyszący nie lubią słowa GŁUSI, to ono najpełniej oznacza kulturę świata ciszy. Tego słowa powinno się używać. Głuchoniemy jest obraźliwe, gdyż oznacza ze strony używających tego określenia (głównie osoby słyszące) brak akceptacji polskiego języka migowego wykorzystywanego do komunikacji: niemy czyli bez możliwości porozumiewania się z innymi. Słabosłyszący oznacza osoby z częściowym ubytkiem słuchu, którzy komunikują się w języku migowym i fonicznym, dlatego nie należą w pełni do świata ciszy. Niesłyszący określa ludzi z ubytkiem słuchu, termin neutralny w zastosowaniu przez głuchych i słyszących. Ale nie oznacza ludzi, którzy tworzą kulturę świata ciszy. Świat ciszy to po prostu ludzie GŁUSI.