Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25 listopada)

2552

W liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej swoje imieniny obchodzą Katarzyna Zadworna, Katarzyna Pęcak, Katarzyna Malczewska, Katarzyna Oraniec, Katarzyna Niekurzak, Katarzyna Panek i Katarzyna Marek, osoby działające w duszpasterstwie niesłyszących diecezji sandomierskiej.
Drogim Paniom składamy najserdeczniejsze życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i Świętej Patronki oraz wiele radości na każdy dzień.