Wspomnienie św. Barbary (4 grudnia)

2351

W liturgiczne wspomnienie św.Barbary swoje imieniny obchodzą , osoby działające w duszpasterstwie niesłyszących diecezji sandomierskiej.
Drogim Paniom składamy najserdeczniejsze życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i Świętej Patronki oraz wiele radości na każdy dzień.