28 lutego – św. Hilary I, papież

751

Święci na każdy dzień w języku migowym
Miga: Barbara Kosior
Czyta: Karolina Pawłowska
© Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej (A.D. 2020)