Konferencja: „Jak dziś można głosić Ewangelię Niesłyszącym? – szanse, wyzwania i zagrożenia” (15.10.2018)

746

Duszpasterstwo Niesłyszących w Polsce ma zaszczyt zaprosić na konferencję:
Jak dziś można głosić Ewangelię Niesłyszącym? – szanse, wyzwania i zagrożenia”,
zorganizowaną w 170 rocznicę śmierci Ks. Jakuba Falkowskiego – pierwszego duszpasterza Niesłyszących i założyciela pierwszej szkoły dla Głuchych w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2018, o godz. 9:00, w auli św. Jana XXIII,
w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6.

Przebieg konferencji:
9:00 – Powitanie uczestników konferencji
9:05 – Otwarcie konferencji – Ks. Łukasz Pasuto (Krajowy Duszpasterz Niesłyszących)
9:10 – Strukturalne i organizacyjne działania Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce
– Ks. Damian Migacz (przedstawiciel Duszpasterstwa Niesłyszących)
9:30 – Stan duchowy osób niesłyszących w kontekście badań socjologicznych
– Pani Magdalena Bednarska – studentka KUL
9:45 – Wychowawcze wyzwania dla nauczycieli SOSW dla Niesłyszących –
– Pani Beata Domańska (dyrektor ZSdNiSS w Tarnowie)
10:00 – Potrzeby Głuchych w Polsce i ich sytuacja cywilno-prawna
– Pani Bożena Borkowska (Sekretarz Zarządu Głównego PZG w Warszawie)
10:15 – Współpraca Zarządu Oddziału Małopolskiego PZG z Duszpasterstwem Niesłyszących
– Pan Adam Stromidło (Prezes Małopolskiego Oddziału PZG)
10:30 – Caritas Polska w pomocy Głuchym
– Ks. Marcin Iżycki (Dyrektor Caritas Polska)
10:45 – Projekty PEFRON-u pomocą dla Niesłyszących
– Pani Marta Mordarska (Dyrektor Oddziału Małopolskiego PEFRON)

11:00 – Przerwa na kawę
11:25 – Panel dyskusyjny

11:45 – Podsumowanie I części konferencji – Ks. Łukasz Pasuto
12:00 – Obiad