Diecezjalne zebranie duszpasterzy ruchów i stowarzyszeń katolickich (17.09.2018)

859

W Sandomierzu odbyło się zebranie duszpasterzy ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz kapelanów różnych środowisk. W spotkaniu, które poprowadził ks. Marek Kumór – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii, wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz.

Na spotkaniu przedstawiono działalność duszpasterstwa niesłyszących diecezji sandomierskiej. Po uprzedniej konsultacji z rejonowymi duszpasterzami przygotowano i złożono pisemne całoroczne sprawozdanie z działalności duszpasterstwa oraz agendę inicjatyw na kolejny rok.

Więcej zob.: tutaj>>>