Z wizytą u niesłyszących

714
dav

Jedną z form pracy z osobami niesłyszącymi są spotkania rodzinne. Odbywają się one z inicjatywy sióstr mieszkających w Rudniku nad Sanem. Regularnie odwiedzają one rodziny niesłyszące mieszkający na terenie diecezji sandomierskiej. Jedno ze spotkań miało miejsce w Stalowej Woli.