W listopadzie pamiętamy o modlitwie za zmarłych

948

Pamiętajmy, aby jeszcze w październiku przystąpić do Spowiedzi Świętej. W Sandomierzu spowiedź jest w niedzielę, 28 października 2018 r., od godz. 13.30.
O 14.00 jest Msza Święta.

W niedzielę, 28 października, składamy w Sandomierzu KARTKI WYPOMINKOWE (imiona i nazwiska osób z naszych rodzin i naszych bliskich, które już zmarły). Msza Święta w intencji tych osób będzie w Sandomierzu, 11 listopada o godz. 14.00.

PAMIĘTAJMY TAKŻE: „W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On dochowuje wierności przymierzu zawartemu z człowiekiem, przymierzu, którego nie może zerwać nawet śmierć” – przypomniał Jan Paweł II.

1 listopada – Wszystkich Świętych – Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia. W tym dniu jest OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ.

2 listopada – Dzień Zaduszny – Kościół modli się w intencji tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

1-8 listopada – Odpust zupełny za zmarłych – każdego dnia w intencji jednej duszy naszej bliskiej osoby, która zmarła. Każdego dnia trzeba spełnić warunki:
* przyjęcie Komunii św.
* modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża np. „Ojcze nasz”
* nawiedzenie cmentarza (modlitwa na cmentarzu za zmarłą osobę, np. „Wieczne odpoczywanie)
* wyzbycie się przywiązania do grzechu

Przez cały listopad modlimy się za osoby, które już zmarły. Przypominamy sobie ich imiona i nazwiska, ich życie na ziemi i prosimy Boga, aby otrzymali życie w niebie.