Przełamać wszelkie bariery

2543
Gest w Międzynarodowym Języku Migowym oznacza I love You – Kocham Cię (zawiera trzy litery: I, L, Y). Fot. z podróży apostolskiej papieża Franciszka, Manilia, 2015 r.

Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie wspierania osób głuchych, przezwyciężania izolacji wielu rodzin oraz niedopuszczalnej dyskryminacji z powodu upośledzenia – napisał papież Franciszek w przesłaniu z okazji 60. Międzynarodowego Dnia Głuchego.

Papież podkreślił, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił wielki postęp w różnych dziedzinach naukowych, społecznych i kulturowych, ale jednocześnie rozprzestrzeniła się niebezpieczna i niedopuszczalna kultura dyskryminacji, jako konsekwencja kryzysu antropologicznego, który nie stawia już człowieka w centrum, ale zamiast tego szuka interesu ekonomicznego, władzy i konsumpcji. Wśród ofiar tej kultury są osoby najbardziej podatne na zagrożenia: dzieci, które mają trudności w zwyczajnej edukacji szkolnej, osoby w podeszłym wieku doświadczone samotnością i odrzuceniem oraz ludzie młodzi, których życie traci sens i którzy widzą siebie pozbawionymi swojej przyszłości i swoich najpiękniejszych marzeń.

Franciszek wyraził wdzięczność za podejmowane działania służące ochronie godności osób głuchych i niedosłyszących. Podkreślił, że tworzenie wspólnot i stowarzyszeń samo w sobie stanowi wartość. Bycie zjednoczonym, wspólne spotkania, dzielenie się doświadczeniami, sukcesami i porażkami, wszystko to przyczynia się do wzrostu ludzkiego, społecznego i kulturowego dziedzictwa narodu – napisał Ojciec Święty.

Docenił on wysiłek wielu ludzi, którzy pomimo ograniczenia głuchotą osiągnęli wysoką pozycję społeczną i zawodową. Wyraził radość także z faktu, że wielu niepełnosprawnych osiągnęło cel również w Kościele, szczególnie na polu ewangelizacji. Zaapelował, by w każdej diecezji dążono do pełnej integracji osób głuchych ze wspólnotą chrześcijańską poprzez stałą opiekę duszpasterską oraz współpracę niesłyszących ze swoimi duszpasterzami przy upowszechnianiu w Kościele języka migowego oraz napisów tak, aby poczucie przynależności do wspólnoty mogło wzrastać.

Obecnie, gdy z uporem prowadzona jest powszechna walka z barierami architektonicznymi, należy podjąć wysiłki w celu przełamania wszelkich barier, które uniemożliwiają nawiązanie relacji i spotkanie z drugim człowiekiem oraz osiągnięcie autentycznej kultury i akceptacji społecznej. Dotyczy to zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i wspólnoty kościelnej – napisał papież.

Źródło: Przesłanie Ojca Świętego Franciszka na Międzynarodowy Dzień Głuchych, 28 września 2018 r., w2.vatican.va [dostęp: 30.09.2018]

Tekst przesłania w języku włoskim i angielskim:
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE DELLA 60ma GIORNATA MONDIALE DEL SORDO
MESSAGE OF THE HOLY FATHER FRANCIS FOR THE 60th INTERNATIONAL DAY OF THE DEAF