Od zaraz ŚWIĘTY – Kałków, 6 czerwca 2020

646

Dnia 6 czerwca 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej została odprawiona Msza św. pogrzebowa śp. ks. infułata Czesława Wali. W uroczystości uczestniczyło wielu głuchych z całej Polski, Msza św. była tłumaczona na język migowy.

Czuwanie modlitewne przy trumnie w kościele górnym w Kałkowie trwało od wieczora dnia poprzedniego, następnie ciało zostało przeniesione na miejsce sprawowania Mszy św., przy ołtarzu polowym. Po uroczystościach śp. ks. infułat Czesław Wala został pochowany w krypcie dolnego kościoła, jako nowy „fundament” tego dzieła, które zrealizował w swoim życiu.

Na placu lud przyniósł transparenty z napisem: ŚWIĘTY OD ZARAZ, NATYCHMIAST ŚWIĘTY, ŚWIĘTY KAPŁAN.