Konferencja i ogólnopolskie spotkanie duszpasterzy głuchych (15.10.2018)

1413

Przedpołudniowa konferencja: „Jak dziś można głosić Ewangelię Niesłyszącym? – szanse, wyzwania i zagrożenia” i popołudniowe ogólnopolskie spotkanie duszpasterzy niesłyszących wraz z ks. Łukaszem Pasuto – Krajowym Duszpasterzem Niesłyszących.