Co się wydarzy w PIĄTEJ scence???

640

NIEDZIELA PALMOWA W RUDNIKU N. SANEM
14 kwietnia 2019, godz. początek godz. 13.00. Na zakończenie Msza Św. ok. 14.30