Kolędy śpiewane gestem

537

Niesłyszący z terenu diecezji sandomierskiej „zaśpiewali” polskie kolędy w języku migowym. To nietypowe kolędowanie zostało zorganizowane przez Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli przy współpracy z ośrodkami duszpasterskimi i stowarzyszeniami głuchych w naszej diecezji. W działania te zaangażowały się również siostry ze Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Świętych Serc, pochodzące z Brazylii, a mieszkające w Rudniku nad Sanem i przygotowujące się do pracy z głuchymi w Polsce. Występy zostały zarejestrowane w formie wideo i udostępnione na stronie internetowej organizatora.

Ideą projektu „Migamy kolędy wychwalając Nowonarodzonego Jezusa” było zwrócenie uwagi przede wszystkim na tłumaczenie i interpretację tekstów kolęd, a w dalszej kolejności na aranżację i sposób wykonania utworu. Kolędy i pastorałki śpiewane w okresie Bożego Narodzenia na całym świecie – a w polskiej tradycji aż do 2 lutego – są mało znane i rzadko migane przez ludzi żyjących w świecie ciszy. Poprzez przeprowadzone warsztaty w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim niesłyszący mogli lepiej poznać znaczenie treści i przesłanie teologiczne pieśni bożonarodzeniowych, a owocami swojej pracy podzielić się z innymi głuchymi mieszkającymi w Polsce i na świecie. Kolędy migano pojedynczo lub chóralnie, przy szopkach lub w aranżacji świątecznych dekoracji zdobiących miasta i kościoły ziemi sandomierskiej. Niespodzianką był występ siostry Grace Silva, która utwór „Maria de Nazaré”, migany w portugalskim języku migowym zadedykowała wszystkim głuchym w Polsce.

Ostatni etap projektu to konkurs internetowy na najładniejszą kolędę miganą.