Spotkanie sióstr z naszymi niesłyszącymi (4 lipca 2020)

599

W sobotę, 4 lipca, odbyło się spotkanie niesłyszących w domu sióstr w Rudniku nad Sanem. Głusi złożyli życzenia siostrze Grace z okazji Jubileuszu 25 lat życia zakonnego oraz przywitali Matkę Generalną, która zechciała przybyć do Polski i spotkać się z przedstawicielami głuchych z naszej diecezji.