Spotkanie autorskie – W ciszy Twoja Miłość

892

Książka Martyny Świniarskiej pt. „W ciszy Twoja Miłość” to prawdziwy debiut literacki. To nie tylko pierwsza publikacja młodej artystki, ale też pierwszy tomik poezji napisany przez osobę niesłyszącą. Jak zauważył ks. inf. Czesław Wala, wieloletni duszpasterz osób głuchych, w swojej ponad 50-letniej pracy nie spotkał osoby, która byłaby w stanie przekazać swoje doświadczenia duchowe poprzez wiersze.

Martyna Świniarska urodziła się w 1992 roku  w Radomiu. Jest osobą niesłyszącą od urodzenia, ale do szkoły uczęszczała razem z osobami słyszącymi. W 2016 r. zaczęła pisać wiersze – „zaczęła pisać i gromadzić lepsze i gorsze utwory literackie, które były wyrazem aktualnie przeżywanych doświadczeń duchowych. Nigdy nie myślała, że naprawdę ktoś zaoferuje jej wydanie książki – tomiku poezji” [informacja na okładce książki]. Pod koniec lipca 2018 r. książka trafiła do wydawcy, którym jest ks. infułat Czesław Wala wspólnie z Siostrami Salezjankami Świętych Serc z Rudnika nad Sanem i Duszpasterstwem Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej. Tomik poezji wkrótce trafi do rąk Czytelników. Z pewnością posłuży jako pomoc w medytacji i narzędzie głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.