Wizytacja kanoniczna w kolegiacie ostrowieckiej – 3.10.2023

351

We wtorek, 3 października, w parafii pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się wizytacja kanoniczna ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas prezentacji grup parafialnych działających przy kolegiacie ostrowieckiej została przedstawiona także grupa niesłyszących z Ostrowca Świętokrzyskiego. Iza Malicka przekazała księdzu biskupowi, że niesłyszący dwa razy w miesiącu spotykają się na Mszy św. w tym właśnie kościele. Uczestniczą także w innych spotkaniach diecezjalnych i ogólnopolskich. Duszpasterzem dla tej grupy jest ks. Aleksander Zdun.

Każda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej kondycję materialną. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne.