WYPOMINKI za zmarłych w Sandomierzu (14 listopada 2021)

593

W drugą niedzielę listopada w Sandomierzu nasi bliscy zmarli zostali objęci modlitwą wypominkową. Przed Mszą św. zostały odczytane imiona i nazwiska osób zmarłych z rodzin niesłyszących, następnie w ich intencji został odmówiony dziesiątek różańca. Nasi bliscy zmarli byli również powierzani w czasie Mszy św.

Wypominki to modlitwa połączona z wymienianiem imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół, współmałżonków, dzieci. Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych praktyk modlitwnych i mają podobny sens. Przede wszystkim są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w  Bożej Księdze Życia.