Niedziela Radości w Sandomierzu (12 grudnia 2021)

409

W niedzielę 12 grudnia 2021, w Sandomierzu sprawowana była Msza św. w języku migowym.