Edyta i Grzegorz: Pustelnia Złotego Lasu, 22 czerwca 2019

1126

Z najlepszymi życzeniami dla Edyty i Grzegorza, którzy w dniu 22 czerwca 2019 zawarli sakrament małżeństwa. Wytrwajcie w miłości Chrystusa.