Drugie Uroczystości ku czci św. Filipa Smaldone w Rudniku nad Sanem (08.06.2019)

2028

Z inicjatywy Wspólnoty Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc, przy wsparciu Fundacji im. ks. Czesława Wali i Duszpasterstwa Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej odbyły się drugie Ogólnopolskie Uroczystości ku czci św Filipa Smaldone. W spotkaniu wzięło udział około 350 głuchych z różnych stron Polski. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Łukasz Pasuto z archidiecezji katowickiej, Ogólnopolski Duszpasterz Niesłyszących.  W części rozrywkowej miejscowi niesłyszący opowiedzieli swoim kolegom o Rudniku nad Sanem jako Polskiej Stolicy Wikliny, a siostry salezjanki przygotowały niespodzianki związane z Patronem Głuchych i rudnickim wikliniarstwem.
fot. Krystian Bebło