Powstaje Dom dla Niesłyszących

1100

Z inicjatywy ks. inf. Czesława Wali powstaje Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących, Samotnych i Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem. Kompleks budynków zostanie wybudowany przy wjeździe do Rudnika od strony Niska (przy drodze krajowej nr 77) na działce o powierzchni 1,5 hektara, ziemi rodziców księdza Wali, a będzie prowadzony przez Siostry Salezjanki Świętych Serc – zakon założony przez Św. Filipa Smaldone, patrona głuchych na całym świecie. Ośrodek tworzyć będzie kompleks trzech budynków. Jeden został pomyślany jako miejsce stałego pobytu dla niesłyszących, chorych, samotnych i starszych. Drugi jest planowany dla rodzin niesłyszących, przebywających okresowo na rekolekcjach, a trzeci, informacyjny, kongresowy, ma powstać z przeznaczeniem na konferencje osób niesłyszących z całej Polski.
Wizualizacja projektu budynku: