„Podaj cegłę!” – i ty możesz włączyć się w budowę Domu dla Niesłyszących

1033

Z inicjatywy ks. inf. Czesława Wali powstaje Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących w Rudniku nad Sanem. W miesiącach wiosennych zostały załatwione wszelkie formalności związane z rozpoczęciem budowy i rozpoczęto prace ziemne w ramach realizowanego projektu budowlanego. Koszt całkowity budowy opiewa na miliony złotych, dlatego potrzebne jest wsparcie.
Ksiądz Czesław Wala od wielu lat prowadzi działalność dobroczynną na rzecz chorych, niepełnosprawnych, głuchych, biednych i bezdomnych. Z jego inicjatywy wybudowano kościół Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, zainicjował też budowę Drogi Krzyżowej, Domu Pielgrzyma, Muzeum Ziemi Świętokrzyskiej, Ośrodka Rehabilitacji i Terapii, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Wioski Dzieci Niepełnosprawnych, Domu Ludzi Starszych im. Sue Ryder; a w Rudniku nad Sanem – dom dziecka i centrum oazowe. Jako wieloletni duszpasterz osób niesłyszących zabiegał o sprowadzenie z Włoch do Polski relikwii św. Filipa Smaldone, patrona głuchych oraz otwarcie pierwszej w Polsce placówki Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Świętych Serc do opieki nad niesłyszącymi. Jednym z dzieł ks. Wali było również wybudowanie i otwarcie przy Sanktuarium Zakładu Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej.
Ks. infułat Czesław Wala był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność duszpasterską i charytatywną. Został laureatem ogólnopolskiej nagrody Stowarzyszenia Civitas Christiana im. ks. Bolesława Domańskiego (1995), nagrody „Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością”, dedykowanej biskupowi Janowi Chrapkowi (2008), nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989 (2009).

Każdy, kto pragnie wesprzeć dzieło budowy Ogólnopolskiego Domu dla Osób Niesłyszących, Samotnych i Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem może przekazać dobrowolne datki na konto bankowe:
Nazwa:  Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących, Samotnych i Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem
Numer konta: 94 9430 0006 0044 0457 3000 0001
Tytuł wpłaty: Cegiełka na rzecz budowy

Druk wpłaty/przelewu DO POBRANIA>>>