Nowenna do św. Filipa SMALDONE

1766

DZIEŃ I

Boże, nasz Ojcze, który dałeś Kościołowi św. Filipa jako widzialny znak Twojej ojcowskiej opieki i Twojej miłości do ubogich, spraw, abyśmy za jego przykładem i jego wstawiennictwem, podążali za nauką Twojego Syna i potrafili kochać siebie wzajemnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ II

Boże, nasze światło, który powołałeś św. Filipa, aby służył Tobie z całkowitym oddaniem i od młodości przeznaczyłeś go w darze dla trudnej młodzieży i osób niesłyszących, pozwól także nam podążać za jego przykładem i poświęcić nasze życie służbie ubogim, chrześcijańskiej edukacji młodzieży i wychowywaniu młodych pokoleń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ III

Boże, nasza siło, który wspierałeś św. Filipa we wszystkich trudnościach i przeciwnościach życia, obdarzając go łaską łagodności, nawet w chwilach zawieruchy i męczeństwa, pozwól także nam, abyśmy przyjmowali krzyże życia ze spokojem i wiarą, naśladując jego cnotę i ufając całkowicie Twojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ IV

Boże, bogaty w miłosierdzie i przebaczenie, który wspierałeś św. Filipa w sprawowaniu posługi pojednania, czyniąc go szafarzem miłosierdzia i miłości, pozwól także nam, abyśmy za jego przykładem, zawsze potrafili przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, dając naszym bliźnim konkretne świadectwo naszej miłości do nich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ V

Boże, Ojcze ubogich i strapionych, który uczyniłeś św. Filipa Ojcem niesłyszących i ustanowiłeś go dla Kościoła przykładem godnej podziwu miłości, pozwól także nam być narzędziem miłości każdego dnia, oddając się z poświęceniem służbie ubogim, chorym i cierpiącym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ VI

Boże, który przez dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa przywracałeś mowę niemym i słuch głuchym spraw, abyśmy także my, naśladując św. Filipa, mogli otworzyć nasze serca dla niesłyszących oraz dla tych wszystkich, którzy odczuwają cierpienie z powodu niepełnosprawności stanu własnego życia, poprzez wspieranie ich w działaniu i w życiu społecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ VII

Boże, źródło doskonałej miłości, który z serca św. Filipa ustanowiłeś w Kościele nową wspólnotę zakonną, Siostry Salezjanki Świętszych Serc, spraw, aby wielu młodych ludzi nadal poświęcało się w służbie życia konsekrowanego i w całkowitym oddaniu się bliźnim: spraw, Panie, aby rodzina zakonna, założona przez św. Filipa, wzbogacała się o nowe i święte powołania do służby w życiu konsekrowanym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ VIII

Boże, źródło życia, który ubogaciłeś Kościół świętością życia kapłańskiego św. Filipa, wzór ofiarności względem ubogich, posłuszeństwa, głębokiej pobożności eucharystycznej i maryjnej, pozwól nam, za jego wstawiennictwem, naśladować jego przykład służby względem Kościoła przez całe nasze życie: spraw, Panie, aby nasza diecezja i wszystkie diecezje świata wzbogacały się o licznych i świętych kapłanów, którzy idą za jego przykład i naśladują jego heroiczne cnoty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

DZIEŃ IX

Boże, mądrości wieczna i niestworzona, który doprowadziłeś św. Filipa do utworzenia Zgromadzenia zakonnego i skierowałeś jego członków do odległych krain Ameryki i Afryki, poszerzaj nasze horyzonty misyjne i spraw, abyśmy także odczuwali niepokój św. Filipa o zbawienie tych, którzy są daleko, a przez to poświęcali wszystkie nasze siły, aby głosić zbawienia aż po krańce ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

 

MODLITWA

Boże wszelkiej pociechy, który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana, aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych, pozwól nam, za Jego wstawiennictwem, poświęcić nasze życie służbie bliźniemu, abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.